zondag 9 maart 2014

Cmop-e (ergotherapeutischmodel D4E1)

Persoon

 •      Fysiek:
o   B. is gezond geboren maar kreeg kort na de geboorte geelzucht en kreeg een foute zuurstoftoediening
o   Cerebrale parese: Spastische quadriplegie 
    (spastische bewegingen in alle vier de ledematen (armen en benen))
o   Luxaties aan beide heupen
o   Daardoor is B.  rolstoelgebonden (Multipositionele rolwagen)
 •      Affectiviteit:
Interpersoonlijk
o   Hij heeft geen problemen met andere personen rondom hem
o   Hij maakt oogcontact (contact maken op ooghoogte en op zijn tempo!)
             Intrapersoonlijk
o   Hij lacht heel graag en veel (met kleine dingen zoals iemand die hardop niest,..)
o   Hij heeft een eigen wil
o   Knippert veel met zijn ogen bij teveel inspanning
o   Hij heeft meestal een stabiele stemming
o   Tevreden en opgewekt
o   B. straalt weinig zelfvertrouwen uit
o   Hij krijgt graag aandacht
o   Hij heeft zijn lievelingsspeelgoed niet graag af
 •     Cognitief:
o   Mentale retardatie
o   Ontwikkelingsleeftijd 0-6maand (adaptiefase)
è Lichamelijke en zintuigelijke prikkels leren toelaten
è Ook andere personen leren toelaten
è Kan betekenis geven aan omgevingsfactoren
o   Communicatie vaardigheden:
§  Luistert naar omgevingsgeluiden
§  Reageert op contact en op naam
§  B. kan geen antwoord geven op een vraag (ja/neen)
§  Hij kan niet praten maar maakt wel geluiden en mimiek
§  stereotiep spel: lachen, kreunen, zuchten,..
o   Beschikt niet over functionele schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen,..
 •     Spiritueel:
  • Kwaliteit van leven 
  • Vrije tijd 
  • Variatie

Handelen: 

 •     Zelfredzaamheid:
o   B. kon vroeger met behulp van een hulpmiddel zelfstandig stappen
o   Nu is hij rolstoelgebonden (dubbele heup luxatie)
o   Mobiliteit afhankelijk van derden
o   B. heeft ondersteuning nodig tijdens het eten
§  Eet heel traag
§  Hij heeft een slikprobleem
o   Volledig afhankelijk van een derde voor wassen en aankleden
o   Incontinent
 •      Productiviteit:
o   Het weekschema van B. bestaat uit:
§  Snoezelen
§  Vestibulair
§  Sensopathisch spel
§  Boerderij
§  Voetmassage
§  Shantala massage
o   Hij heeft steeds individuele begeleiding nodig
 •      Vrije tijd:
o   Specifieke interesses:
§  Kijken naar voorbereidingen van avondmaaltijd
§  Hij geniet van lichamelijk contact
v  Shantala massage[1]
v  Voetmassage
§  Kijken naar het verversen van een bed
§  Muziek, TV (tekenfilms, Tik Tak, Hopla)
§  Speelgoed
§  Hij houdt van tactiele contactspelletjes
o   Andere:
§  Hij zit graag in de wagen
§  Wilt graag op verschillende plaatsen zitten (vb. aan het venster, aan het rad, in de keuken of voor het keukenvenster)
§  B. kijkt graag naar alle bewegingen van dieren
                              --> Kortom hij geniet van aangename zintuigelijke prikkels en sensaties                                         

Omgeving

 •     Fysiek:
o   B. verbleef vanaf 1967 in het MPI Maria Ter Engelen
o   Op zijn 13de ging B. naar het MPI St. Juliaan te Gent
o   Nu verblijft B. sinds 11/08/1986 in PIPO (Ons Erf) te Brugge
o   Hij verblijft in woning 14
o   B. maakt gebruikt van de volledige woning, maar hij heeft geen eigen slaapkamer (hij kent dus weinig privacy)
 •     Institutioneel:  
  • Vergoeding VAPH
 •     Sociaal:
o   Beide ouders van B. zijn overleden
o   Hij heeft twee zussen en één zus is voogd van B.
o   B. maakt oogcontact met andere personen
 •     Cultureel:
o   Belgische cultuur
o   Vlaamse cultuur

Engagement

[1] een ritmische massage afkomstig uit India: Deze massage is vooral gericht op het maken van contact. De  aanraking is daarom heel belangrijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten